Dzięki otrzymanej kwocie w wysokości 3mln złotych z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 na zadanie pn. Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711 ul. Tadeusza Kościuszki wraz z przebudową ulicy Etap 1 odcinek od mostu do dworca PKP.

Bardzo się cieszymy, ponieważ nasz wniosek znalazł się na 9 miejscu na wstępnej liście rankingowej, a to miejsce gwarantuje nam otrzymanie środków – informuje Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki.