8 grudnia br. w świetlicy Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Nidzicy odbyły się obchody Dni Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. W uroczystości na zaproszenie Szymona Bartosiaka Prezesa Zarządu Rejonowego Koła PCK udział wziął Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki oraz Lech Brzozowski Wicestarosta Nidzicki.

Podczas uroczystości w dowód uznania za długoletnie honorowe oddawanie krwi za oddanie honorowo 18 litrów krwi odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia otrzymał Pan Jerzy Rzepczyński.

Za oddanie honorowo 12 litrów krwi, a wśród Pań 10 litrów, odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II Stopnia otrzymali:

 1. Grażyna Bałdyga
 2. Alina Jabłonowska
 3. Ewa Piechowiak
 4. Dorota Paczyńska
 5. Krystyna Rykowska
 6. Grzegorz Gruszka
 7. Zbigniew Jabłoński
 8. Wiesław Zybert

Za oddanie honorowo 6 litrów krwi, a wśród Pań  5 litrów odznakę, Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III Stopnia otrzymały:

 1. Agnieszka Skolmowska
 2. Iwona Sarnowska
 3. Joanna Idżkowska