Dnia 4 stycznia br. z inicjatywy Grzegorza Napiwodzkiego Starosty Nidzickiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji kombatanckich Panem Janem Fafińskim – Związku Inwalidów Wojennych RP, Panem Stefanem Kowalskim Przedstawicielem Zarządu Związku Kombatantów Rzeczpospolitej oraz Andrzejem Włodarczykiem przedstawicielem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W spotkaniu uczestniczył również Lech Brzozowski Wicestarosta Nidzicki. Spotkanie dotyczyło współpracy organizacji z samorządem powiatowym w 2018 roku.