Dnia 5 lutego rozpoczęła się praca Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nidzicy. Mężczyźni w wieku 19 lat i starsi oraz kobiety stanęli do kwalifikacji wojskowej. Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki wraz z kpt. Arkadiuszem Wadasem przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Olsztynie oraz kpt. Aleksandrą Kamińską przedstawicielem Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie wizytowali pracę komisji. Kwalifikacja wojskowa będzie trwała od 05 do 16 lutego w trakcie której stanie przed komisją lekarską 238 mężczyzn i 16 kobiet.

Tak jak w roku ubiegłym siedziba Komisji znajduje się w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Wyborskiej.