Jak co roku, Starostwo Powiatowe w Nidzicy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku przeprowadziło kwalifikację wojskową mężczyzn roczniaka 1999 i roczników starszych oraz kobiet z wykształceniem przydatnym dla wojska.

Tegoroczna kwalifikacja odbywała się w lokalu Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy przy ul. Wyborskiej 10, w dniach od 05 lutego do 16 lutego 2018 roku od godz. 800.

Przed Powiatową Komisją Lekarską stanęło 186 mężczyzn rocznika podstawowego, 7 starszych i 15 kobiet, w tym dwie ochotniczki.

W obecności Pana Starosty Grzegorza Napiwodzkiego, podsumowania tegorocznej kwalifikacji wojskowej dokonał Pan ppłk Zbigniew Stakun z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Olsztynie, wysoko oceniając pracę wszystkich osób zaangażowanych w tegorocznej kwalifikacji wręczył Panu Staroście listy gratulacyjne od Komendanta Wojewódzkiego Sztabu WOJSKOWEGO W Olsztynie oraz Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Olsztynie.

Pan Starosta podziękował za dostrzeżenie dobrych warunków pracy Komisji oraz wysoki poziom wykonywanej pracy przez całą Komisję Kwalifikacyjną z życzeniami dalszej owocnej współpracy z administracją wojskowa.