Podczas Sesji Rady Powiatu w Nidzicy w dniu 28 marca 2018r. Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki, Elżbieta Góralska Przewodnicząca Rady Powiatu oraz Paweł Bukowski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu podziękowali za wieloletnią służbę st. bryg. Mariuszowi Wilamowskiemu Komendantowi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy.

Proszę przyjąć słowa uznania oraz podziękowania za wzorową służbę, aktywność, skuteczność podejmowanych czynności oraz profesjonalizm, które wnoszą istotny wkład w zapewnianie bezpieczeństwa w naszym powiecie. 10 lat Pańskiej służby zaowocowało pozytywnymi zmianami warunków pracy nidzickich strażaków, zmienił się jej wizerunek i społeczny odbiór”.