Zarząd Powiatu w Nidzicy  informuje, że w dniu 4 kwietnia  2018 r.  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nidzicy przy ul. Traugutta 23 oraz na stronach internetowych w/w Starostwa został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nidzickiego przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

 

WYKAZ