W dniach 07-08 czerwca 2018 roku odbyły się Powiatowe Ćwiczenia Obronne kierowane przez Powiatowy Zespół Kierowania któremu przewodniczył Pan Grzegorz Napiwodzki – Starosta Nidzicki.

W Ćwiczeniu udział wzięły wszystkie gminy naszego powiatu oraz powiatowe i gminne jednostki organizacyjne.

W pierwszym dniu ćwiczono praktyczne uzupełnianie sił zbrojnych w ramach Akcji Kurierskiej, ćwiczyła też służba Stałego Dyżuru. Pan Starosta osobiście obserwował praktyczne ćwiczenia służb Gminy Janowo na moście rzeki Orzyc.

Drugi dzień ćwiczeń rozpoczęto posiedzeniem zespołów kierowania, a następnie przeprowadzono praktyczne ćwiczenie dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek. Ćwiczenie prowadzono na terenie szkół powiatu nidzickiego, zaangażowano do tego ćwiczenia uczniów i ich opiekunów oraz służbę zdrowia.

Głównym ćwiczeniem tego dnia było praktyczne działanie powiatowych służb: policji, straży pożarnej i służby zdrowia, w sytuacji aktu terrorystycznego skierowanego na budynek Starostwa Powiatowego w Nidzicy. Ćwiczenie było obserwowane przez Powiatowy Zespół Kierowania oraz przedstawicieli Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. W tym dniu ćwiczenia praktyczne ewakuacji odbywały się w urzędach gminnych i powiatowych i gminnych jednostkach organizacyjnych.

Wstępnego podsumowania ćwiczeń dokonał Pan Grzegorz Napiwodzki - Starosta Nidzicki Przewodniczący Zespołu Kierowania podczas ostatniego posiedzenia Zespołu, które odbyło się po zakończonych praktycznych ćwiczeniach na obiekcie Starostwa Powiatowego.