15 sierpnia 2018 roku w Nidzicy obchodzono uroczyście Święto Wojska Polskiego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny św. Wojciecha w Nidzicy. Na zakończenie mszy życzenia wszystkim kombatantom i żołnierzom złożył prof. Ryszard Górecki.

Po Mszy Świętej przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, służby mundurowe, harcerze, środowiska kombatanckie oraz przedstawiciele stowarzyszeń złożyli kwiaty pod tablicą poświęconą pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Następnie na Cmentarzu Wojennym w Nidzicy złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

Głos zabrał Grzegorz Napiwodzki – Starosta Nidzicki:  „15 sierpnia to wyjątkowy dzień dla polskiej armii, która w tym dniu  obchodzi  swoje święto.  Święto Wojska Polskiego po raz pierwszy ustanowione zostało w roku 1923 przez ministra spraw wojskowych generała Stanisława Szeptyckiego. Po II Wojnie Światowej święto sił zbrojnych przywrócono ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 roku  dla upamiętnia zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 r. Bitwę nazwano Cudem nad Wisłą, a tego cudu, poprzez swoje poświęcenie i oddanie, dokonali polscy żołnierze.       
        Tegoroczne obchody mają wyjątkowy charakter, gdyż przypadają w 100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.         
W tym dniu składam słowa szacunku i uznania tym, którzy swój los zawodowy związali z Wojskiem Polskim.  Oddaję cześć bohaterom, którzy poświęcili własne życie za naszą Ojczyznę, a także wyrażam podziękowanie za trud i ofiarę, jaką ponosi polski żołnierz, nieustannie stojąc na straży wolności i niepodległości naszego kraju.
        W imieniu Samorządu Powiatowego dziękuję wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie i chcą z nami świętować. Dziękuję pocztom sztandarowym, władzom samorządowym z terenu Powiatu, harcerzom, ugrupowaniom politycznym, organizacjom pozarządowym, przedsiębiorcom i mieszkańcom.     
      W tym dniu pragnę  w sposób szczególny zwrócić się do kombatantów i weteranów, żołnierzy rezerwy i w stanie spoczynku, do reprezentantów instytucji i stowarzyszeń współpracujących
z wojskiem. Dziękuję, że wspomagacie armię swoim doświadczeniem i że bierzecie czynny udział we wszelkich uroczystościach patriotycznych i tym samym uczycie nas znaczenia słów HONOR, OJCZYZNA, PATRIOTYZM.

Szanowni Państwo!

Od wielu lat przychodzimy tu  na Cmentarz Wojskowy, aby oddać hołd  tym wszystkim, którzy za wolność i  niepodległość złożyli najwyższą ofiarę  – życie.      
Pochylając czoła nad bohaterami tamtych dni, zawsze pamiętajmy
o wszystkich  pokoleniach Polaków składających ofiarę krwi w walce o niepodległość, o przetrwanie narodu  i nienaruszalność Jego granic.

Nie zapominajmy o naszych współczesnych obowiązkach wobec Polski. Pamiętajmy o tym, czego wymaga od nas współczesny patriotyzm.”

Następnie głos zabrała Pani Sylwia Jaskulska Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Pan Jacek Kosmala Burmistrz Nidzicy. Słowa podziękowania za organizacje Święta Wojska Polskiego  skierował do władz samorządowych Powiatu i Gminy  mjr Andrzej Włodarczyk -Członek Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

W uroczystościach wzięli udział Sylwia Jaskulska Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, prof. dr hab. Ryszard J. Górecki - Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Patryk Kozłowski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki, Lech Brzozowski Wicestraosta Nidzicki, Elżbieta Góralska Przewodnicząca Rady Powiatu Nidzickiego, , Generał Dywizji Lech Stefaniak, Pułkownik Zbigniew Krajewski, Pułkownik Andrzej Matuszak, Majora Dariusza Szorc  - Przedstawiciela Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Olsztynie,  Jacek Kosmala Burmistrz Nidzicy, Paweł Przybyłek Przewodniczący Rady Miejskiej w Nidzicy, Bożena Grochala Wójt Gminy Janowiec Kościelny, Zbigniew Ambroziński Przewodniczący Rady Gminy Janowiec Kościelny, Waldemar Szymański- Wójt Gminy Janowo, Marek Wolszczak – Wójt Gminy Kozłowo, Jacek Jankowski Zastępca Wójta Gminy Kozłowo, Alicja Eidtner Przewodnicząca Rady Gminy Kozłowo, Radni Rady Powiatu i Radni Rady Miejskiej.

Ponadto udział wzięli: Członkowie Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Powiatowe w Nidzicy, Członkowie Związku Inwalidów Wojennych RP Oddział w Nidzicy, Członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Członkowie Związku Sybiraków, Członkowie Związku Piłsudczyków RP Koło w Nidzicy, Członkowie Oddziału Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia w Nidzicy, Członkowie Ligi Obrony Kraju Oddział w Nidzicy, Członkowie Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca ZHP w Nidzicy oraz ugrupowania polityczne.