Podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu w Nidzicy - Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki podziękował za wieloletnią współpracę z jednostkami organizacyjnymi Powiatu Nidzickiego Panu Antoniemu Grochal Prezesowi Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Społem" w Nidzicy.

Poniżej zamieszczami list gratulacyjny.

list gratulacyjny grochal