OGŁOSZENIE

ZARZĄDU POWIATU W NIDZICY  

Zarząd Powiatu w Nidzicy ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego „mobilnego” punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu nidzickiego w 2019 r.”.

 1. Rodzaj zadań:
  Zadanie polegać będzie
  na prowadzeniu jednego „mobilnego” punktu, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i powierzeniu zadania z zakresu edukacji prawnej. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zwany dalej „punktem” znajduje się w następujących miejscowościach:
  a) Kozłowo - w siedzibie Urzędu Gminy Kozłowo, ul. Mazurska 3, 13-124 Kozłowo,
  b) Janowiec Kościelny - w siedzibie Urzędu Gminy, Janowiec Kościelny 62, 13-111 Janowiec Kościelny,
  c) Janowo - w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia, ul. Przasnyska 60, 13-113 Janowo.
 1. Oferent pozostawać będzie zobowiązany do prowadzenia punktu w sposób i na zasadach określonych w ofercie, umowie oraz ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn.zm.).
 2. Harmonogram wskazujący dni i godziny, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie określa poniższa tabela:

Lokalizacja

Tygodniowy rozkład pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Kozłowo

14.00-18.00

14.00-18.00

-

 -

-

Janowiec Kościelny

-

 -

12.30–16.30

12.30–16.30

 -

Janowo

-

-

-

-

9.00-13.00

 

Uchwała i załączniki o ogłoszeniu konkursu:

Uchwała-w-sprawie-ogłoszenia-konkursu.pdf

Załącznik_nr_1  do_uchwały_Ogłoszenie-konkursu.pdf

Załącznik-nr-1-do-ogłoszenia_poufnosc.doc

Załącznik-nr-2-do-ogłoszenia_profesjonalizm.doc

Załącznik-nr-3-do-ogłoszenia_przesłanki-wykluczenia.doc

Załącznik-nr-4-do-ogłoszenia_etyka.doc

Załącznik-nr-5-do-ogłoszenia_oferta.docx