Narodowe Święto Niepodległości - 100 – lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości w Powiecie Nidzickim rozpoczęło się Uroczysta Mszą Święta w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Wojciecha w Nidzicy, a po mszy przeszli pod Ratusz, gdzie zostały złożone wiązanki.

Następnie uczestnicy przemaszerowali do Nidzickiego Zamku w którym odbyła się uroczysta akademia pod tytułem Gloria Victis przygotowana przez uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących pod opieką nauczycielek Anny Łodziewska-Ojdana, Hanny Miller, Anna Dulska.

W uroczystościach na zaproszenie Grzegorza Napiwodzkiego Starosty Nidzickiego oraz Jacka Kosmali Burmistrza Nidzicy udział wzięli:

 • Patryk Kozłowski - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 • Ryszard Cecot - Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 • Marcin Paliński - Doradca Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Generał Dywizji Lecha Stefaniak;
 • Generał Jan Szałaj;
 • Pułkownik Zbigniew Krajewski;
 • Pułkownik Andrzej Matuszak;
 • Major Arkadiusz Mojsik Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Olsztynie;
 • Radni Rady Powiatu,
 • Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej w Nidzicy, Rad Gmin: w Janowie, Kozłowie i Janowcu Kościelnym;
 • Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Nidzickiego, służb, inspekcji i straży i instytucji współpracujących z samorządem powiatowym oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gmin Powiatu Nidzickiego.
 • Członkowie Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Powiatowe w Nidzicy ;
 • Członkowie Związku Inwalidów Wojennych RP Oddział w Nidzicy;
 • Członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego;
 • Członkowie Związku Sybiraków;
 • Członkowie Związku Piłsudczyków RP Koło w Nidzicy;
 • Członkowie Oddziału Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia w Nidzicy;
 • Członkowie Ligi Obrony Kraju Oddział w Nidzicy;
 • Członkowie Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca ZHP w Nidzicy;