logo kfs pole ochronne

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy finansuje w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

W 2019 roku urząd przeprowadził cztery nabory wniosków pracodawców o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników
i pracodawców. W sumie rozdysponował 224 792,90 złotych.

Efektem tych działań jest :

- 50 wniosków złożonych przez pracodawców;

- 30 podpisanych umów;

- 91 osób skierowanych na szkolenia i studia podyplomowe.

Ze szkoleń najczęściej korzystali pracownicy w zakresie operatorów wózków jezdniowych, księgowości, rehabilitacji, uprawnień elektrycznych i uprawnień kierowców.

Dziękujemy za współpracę.

Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia w przyszłym roku.

Priorytety wydatkowania KFS w 2020 roku dostępne są na stronie internetowej https://nidzica.praca.gov.pl zakładka: Dokumenty do pobrania/Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Planujemy start w lutym.