W październiku z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wyszła informacja, że punkt krwiodawstwa w Nidzicy zostanie zlikwidowany a jego obowiązki przejmie punkt w Działdowie.

Władze Powiatu Nidzickiego oraz Gminy Nidzica podjęły wszelkie możliwe działania zmierzające do utrzymania punktu poboru krwi na terenie miasta Nidzica.

Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki oraz Jacek Kosmala Burmistrz Nidzicy spotkali się z Panią Grażyną Kula Dyrektorem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W trakcie spotkania, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Nidzicy przekonali Panią Dyrektor do pozostawienia punktu krwiodawstwa w Nidzicy.

Duża zasługa jest także Pani Anny Osłowskiej Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, która zwolniła z czynszu za wynajem pomieszczenia na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Traugutta. Punkt krwiodawstwa w Nidzicy będzie funkcjonował dwa dni w tygodniu.