W dniu 9 marca rozpoczęła się praca Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nidzicy. Mężczyźni w wieku 19 lat oraz kobiety zostaną kwalifikacji wojskowej. W dniu 10 marca Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki wraz z mjr. Zbigniewem Stakunem przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Olsztynie wizytowali pracę komisji. Kwalifikacja wojskowa będzie trwała do 23 marca w trakcie której stanie przed komisja lekarską 247 mężczyzn i 4 kobiety. Tak jak w roku ubiegłym siedziba Komisji znajduje się w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Wyborskiej.