W związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Programu Rodzina 500 plus, informujemy, że od momentu startu programu tj. 1 kwietnia 2016r. wnioski będzie można składać w siedzibie MOPS w Nidzicy na parterze w pokojach nr 1, 2, 4, 8 na ośmiu stanowiskach pracy.

 

W celu sprawnej realizacji zadania MOPS w Nidzicy od 1 kwietnia 2016r do 30 kwietnia 2016r wydłużył godziny urzędowania. Pracownicy będą przyjmować wnioski mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 7: 30 do 17:00. Wnioski możnaprzesyłać również listem poleconym oraz drogą elektroniczną pod warunkiem posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego, bądź profilu zaufanego; poprzez system Emp@tia (informacje na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), Platformę Usług Elektronicznych ZUS, ePUAP.

 

Istnieje również możliwość złożenia wniosku o Rodzina 500 plus za pośrednictwem serwisu internetowego swojego banku (bankowości elektronicznej) (wykaz banków został udostępniony na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).