Jak co roku, Starostwo Powiatowe w Nidzicy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 roku (Dz. U. z 2012 roku poz. 1358), przeprowadziło kwalifikację wojskową mężczyzn roczniaka 1997 i roczników starszych oraz kobiet z wykształceniem przydatnym dla wojska.

Tegoroczna kwalifikacja odbywała się w lokalu Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy przy ul.Wyborskiej 10, w dniach od 9 do 23 marca 2016 roku.

Przed Powiatowa Komisja Lekarska w Nidzicy stanęło 226 mężczyzn rocznika podstawowego, sześciu starszych i pięć kobiet.

W obecności Pana Wicestarosty Lecha Brzozowskiego, podsumowania tegorocznej kwalifikacji wojskowej dokonał Pan ppłk Mariusz Sztorc – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Olsztynie, wysoko oceniając pracę wszystkich osób zaangażowanych w tegorocznej kwalifikacji.

Pan Starosta podziękował za dostrzeżenie poprawy warunków pracy Komisji oraz wysoki poziom wykonywanej pracy przez całą Komisję Lekarską i osób zatrudnionych dla potrzeb Wojskowej Komendy Uzupełnień w Olsztynie z życzeniami dalszej owocnej współpracy z administracją wojskową.