6 kwietnia w sali rycerkiej nidzickiego Zamku odyła się uroczystość z okaji Światowego Dnia Iwnalidy. Lech Brzozowski Wicestarosta Nidzicki wraz z Anną Kalinowską Kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie podziękował za pracę na rzecz osób niepełnosprawnych.