W związku z odczytem dokonanym dnia 21 kwietnia 2016 r. w punkcie pomiarowym w Nidzicy przy ul Traugutta 15, stwierdzono możliwość przekroczenia poziomu dopuszczalnego substancji: benzo(a)piranu na obszarze Powiatu Nidzickiego. Przewidywana przyczyna ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego związana jest z indywidualnym ogrzewaniem budynków.

Opracowano na podstawie komunikatu Wydziału Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie.