27 kwietnia w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nidzicy odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa, której przewodniczył Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki. Spotkanie rozpoczęło się od minuty ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego członka komisji Pana Waldemara Zakrzewskiego przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji.

Na posiedzeniu omówiono charakterystykę zagrożeń porządku publicznego powiatu nidzickiego w 2015 roku na podstawie przedłożonych informacji z Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

Podsumowując Starosta stwierdził, ze stan bezpieczeństwa w powiecie nidzickim jest dobry i nie ulega pogorszeniu.