rzecznikW wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Nidzicy - funkcję tę z dniem 1 maja 2016r. wykonuje radca prawny Pani Małgorzata Kobylińska.

Dotychczasowy Rzecznik Konsumentów radca prawny Pani Barbara Borowa - Moszczyńska po 13 latach pracy na stanowisku rzecznika przeszła na emeryturę.

Od 1 maja 2016r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje Interesantów 2 razy w tygodniu tj. we wtorki w godz. od 7.30 do 15.00 oraz w czwartki w godz. od 12.30 do 15.00.