Uroczystą Mszą Świętą w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym rozpoczęły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Następnie strażacy, zaproszeni goście oraz mieszkańcy przemaszerowali na stadion w Kucach gdzie zostały wręczone odznaczenia, awanse i medale. Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki w imieniu własnym oraz władz samorządowych Powiatu Nidzickiego podziękował za służbę, złożył najlepsze życzenia oraz wręczał awanse i nagrody.

Odznaczenia:

Brązowym krzyżem zasługi – st. Bryg. Mariusz Robert Wilamowski "KP PSP w Nidzicy"

Medalem złotym „Za Długoletnią Służbę” – bryg. Zbigniew Słupskiego, "KP PSP w Nidzicy"

Medalem srebrnym „Za Długoletnią Służbę” – mł. Bryg. Paweł Czubkowski "KP PSP w Nidzicy"

 

Brązową odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

ogn. Krzysztof Lewikowski KP PSP w Nidzicy,

st. ogn. Krzysztof Pokrzywnicki KP PSP w Nidzicy

Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza zostali odznaczeni:

Tadeusz Hinc i Wiesław Pisarski osp Janowo

 

Brązowym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" zostali odznaczeni:

dh Lubiński Roman OSP Jagarzewo

dh Radzikowski Dawid OSP Szczepkowo Borowe

 

Odznaką „Strażak Wzorowy” wyróżnieni zostali:

dh Marta Szczepkowska OSP Szczepkowo Borowe,

dh Józef Szczepkowski OSP Szczepkowo Borowe,

dh Mateusz Tomaszewski OSP Janowiec Kościelny.

 

Odznakę „Za Wysługę Lat” nadano:

Za 10 lat nadano:

dh Jarosławowi Wójcickiemu OSP Szczepkowo Borowe,

 Za 5 lat nadano:

dh Krzysztofowi Gąsiorowskiemu OSP Janowiec Kościelny,

dh Robertowi Antczak OSP Janowiec Kościelny,

dh Michałowi Szczepkowskiemu OSP Szczepkowo Borowe,

dh Piotrowi Suchowiej OSP Janowiec Kościelny,

dh Mariuszowi Szczepkowskiemu OSP Janowiec Kościelny,

dh Marcinowi Głuszek,

dh Dawidowi Szymańskiemu.

 

Awanse:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Nadał stopień:

młodszego brygadiera – st. Kpt. Pawłowi Czubkowskiemu

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień:

aspiranta – mł. asp. Marcinowi Gołębiewskiemu

aspiranta. – mł. asp. Maciejowi Nykiel

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie nadał stopnie:

Ogniomistrza:

mł. ogn. Leszkowi Krajewskiemu

Młodszego Ogniomistrza:

st. sekc. Michałowi Dwórznikowi

st. sekc. Mariuszowi Madej

st. sekc. Marcinowi Wesołowskiemu

Starszego Sekcyjnego:

sekc. Zbigniewowi Smolarczyk

Sekcyjnego:

st. Str. Danielowi Pisarskiemu

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy nadał stopień:

Starszego Strażaka:

str. Tomaszowi Lesińskiemu

str. Marianowi Szpakowskiemu

 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznał dyplom za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo – gaśniczych:

kpt. Dariuszowi Jankowskiemu.

 

Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych przyznano nagrodę pieniężną:

asp. Sztab. Andrzejowi Osowskiemu

 

Decyzją warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego za zaangażowanie i wzorowe wykonywanie zadań służbowych oraz osiągnięte wyniki w służbie przyznano nagrodę pieniężną:

mł. Bryg. Pawłowi Czubkowskiemu

 

Zarząd Oddziału gminnego ZOSP RP w Janowcu Kościelnym przyznał statuetki za wieloletni czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych następującym osobom:

dh Józefowi Grzemskiemu

dh Janowi Golębiewskiemu

dh Romanowi Jabłonowskiemu

dh Markowi Grzemskiemu

dh Leszkowi Wińskiemu

dh Andrzejowi Miecznikowskiemu