29 lipca w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się spotkanie z wicepremierem, ministrem rozwoju Mateuszem Morawieckim. W spotkaniu uczestniczył Lech Brzozowski Wicestarosta Nidzicki. Wicepremier Morawiecki przedstawił plan rozwoju polskich firm oraz plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

Jak zapowiedział minister rozwoju Mateusz Morawiecki, w najbliższych latach na inwestycje przeznaczony zostanie ponad bilion złotych. A same projekty zostaną podporządkowane celom Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, tak, by skoncentrować wydatkowanie środków na projektach przynoszących Polsce trwałe korzyści. Niemniej istotna jest również, zdaniem wicepremiera, ekspansja zagraniczna i profesjonalne wsparcie eksportu na nowe rynki. Nadal kluczowe dla Polski pozostaną rynki europejskie, jednak konieczne jest wzmocnienie aktywności na perspektywicznych rynkach – azjatyckim, afrykańskim i północno-amerykańskim. Tu większą aktywność i skuteczność muszą wykazać placówki dyplomatyczne, które do tej pory, w ocenie ministra, niewystarczająco angażowały się w pozyskiwanie nowych partnerów gospodarczych.