15 sierpnia 2016 roku w Nidzicy obchodzono uroczyście Święto Wojska Polskiego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny św. Wojciecha w Nidzicy. Na zakończenie mszy życzenia wszystkim kombatantom i żołnierzom złożył prof. Ryszard Górecki.

Po Mszy Świętej  odbyły się uroczystości patriotyczne.

Przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, służby mundurowe, harcerze, środowiska kombatanckie oraz przedstawiciele stowarzyszeń złożyli kwiaty pod tablicą poświęconą pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie na Cmentarzu Wojennym w Nidzicy złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

Głos zabrał Grzegorz Napiwodzki – Starosta Nidzicki: „Miesiąc sierpień obfituje w wiele ważnych wydarzeń zapisanych na kartach historii Naszej Ojczyzny. Jednym z nich jest 15 sierpnia. Jest to wyjątkowy dzień dla polskiej armii – dziś obchodzi ona swoje święto. Ustanowione na mocy ustawy przyjętej przez Sejm 30 lipca 1992 r. Święto Wojska Polskiego należy do najważniejszych świąt państwowych w Polsce. Upamiętnia zwycięską Bitwę Warszawską 1920 r., zwaną również „cudem nad Wisłą”.

To święto, to piękna lekcja historii. Corocznie z radością i ze wzruszeniem w nim uczestniczę. Jest to święto, które ma swoja tradycje i na trwałe wpisało się w kalendarz najważniejszych imprez Powiatu Nidzickiego. W imieniu Samorządu Powiatowego dziękuję wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie i chcą z nami świętować. Dziękuję pocztom sztandarowym, władzą samorządowym z terenu Powiatu, harcerzom, ugrupowaniom politycznym, organizacjom pozarządowym, przedsiębiorcom, mieszkańcom a w sposób szczególny dziękuję kombatantom i żołnierzom. Szanowni Kombatanci i żołnierze, uczestnicy wielu frontów walk o niepodległość Polski, dziękuję wam, że bierzecie czynny udział we wszelkich uroczystościach patriotycznych i tym samym uczycie nas, Kim jest żołnierz, co znaczy patriotyzm i jak należy traktować miłość do ojczyzny.

Szanowni Państwo!

Przybyliśmy dzisiaj tu na Cmentarz Wojskowy, aby oddać hołd żołnierskiej krwi przelanej za ojczyznę, oddać hołdu tym wszystkim, którzy dla wolności i niepodległości naszej Ojczyzny złożyli ofiarę najcenniejszą – życie.

Stajemy tu, aby razem przeżyć poczucie dumy ze zwycięstwa w roku 1920, by pokłonić się żołnierzom wszystkich polskich wojen i wszystkich polskich bitew. Bez ich ofiary nie byłoby bowiem Polski wolnej, suwerennej i demokratycznej”.

Podziękowania i życzenia złożyli ponadto:

- Pan Paweł Żukowski - Dyrektor Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,

- Generał Dywizji Lech Stefaniak

- mjr Zbigniew Włodarczyk Członek Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

W uroczystościach wzięli udział m.in. Grzegorz Napiwodzki Starosta Nidzicki, Lech Brzozowski Wicestraosta Nidzicki, Elżbieta Góralska Przewodnicząca Rady Powiatu Nidzickiego, Paweł Żukowski - Dyrektor Generalny Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, prof. Ryszarda Górecki, Generał Dywizji Lech Stefaniak, Generał Jan Szałaj, Generał Dywizji Zbigniew Czerwiński, Pułkownik Zbigniew Krajewski, Komandor Mark Justyna, Pułkownik Andrzej Matuszak, Major Zbigniew Stakun - Przedstawiciela Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Olsztynie, Pana Jan Szydłowski – Dyrektor Warmińsko- Mazurskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Olsztynie, Pan Tadeusz Hinc – Członek Honorowy Warmińsko-MazurskiejOrganizacja Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju w Olsztynie, Jacek Kosmala Burmistrz Nidzicy, Leszek Śpiewak Zastępca Burmistrza Nidzicy, Paweł Przybyłek Przewodniczący Rady Miejskiej w Nidzicy, Bożena Grochala Wójt Gminy Janowiec Kościelny, Zbigniew Ambroziński Przewodniczący Rady Gminy Janowiec Kościelny, Bożena Chmielewska Przewodnicząca Rady Gminy Janowo, Radni Rady Powiatu i Radni Rady Miejskiej.

Ponadto udział wzięli: Członkowie Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Powiatowe w Nidzicy, Członkowie Związku Inwalidów Wojennych RP Oddział w Nidzicy, Członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Członkowie Związku Sybiraków, Członkowie Związku Piłsudczyków RP Koło w Nidzicy, Członkowie Oddziału Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia w Nidzicy, Członkowie Ligi Obrony Kraju Oddział w Nidzicy, Członkowie Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca ZHP w Nidzicy oraz ugrupowania polityczne.