Artykuły z kategorii

Aktualności

W czwartek (25 sierpnia) umowy z marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem podpisało kilkudziesięciu starostów, burmistrzów i wójtów z całego regionu. D...

Inicjatywy, projekty, organizacje pozarządowe

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU NIDZICKIEGO NA LATA 2016-2022 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - Strategii Rozwoju Powiatu Nidzickiego na lata 2016-202...

Zdrowie, Polityka Społeczna i Środowisko

W czwartek (25 sierpnia) umowy z marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem podpisało kilkudziesięciu starostów, burmistrzów i wójtów z całego regionu. D...

Turystyka i promocja regionu

Głównym zamierzeniem projektu jest utworzenie nowego produktu turystycznego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi GPS. Geocaching jest to zabawa w ...