Artykuły z kategorii

Inicjatywy, projekty, organizacje pozarządowe

Powiat Nidzicki w dniu 30 maja 2019 r. podpisał umowę o dofinansowanie realizacji projektu nr RPWM.09.03.04-28-0048/17, pn. „Cyfrowe Szkoły Powiatu ...

Zdrowie, Polityka Społeczna i Środowisko

Turystyka i promocja regionu